V rehabilitačnom centre Refit poskytujeme fyziatricko – rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií. Okrem individuálnych cvičení ponúkame široké spektrum terapií a procedúr.

Krátkovlnná diatermia

Akupunktúra

Kryoterapia

Magnetoterapia

Elektrostimulácia 

Biolampa

Kineziotaping

Plynové injekcie

Diadynamické interferenčné prúdy

Liečebná telovýchova

Parafínové obklady 

Lavaterm

Ultrazvuk

Laseroterapia

Bankovanie

TENS prúdy

Oxygenoterapia

Mikrovlnná diatermia